ظروف پذیرایی

این بخش شامل ظروف آجیل خوری -شیرینی خوری- ماگ- هفت سین- قاشق آجیل خوری- رولت خوری-قوری- سینی و… میباشد.